Kan het ook hier?


Maar waar blijft de gematigde, zwijgende Ander? 

Is het hier ook mogelijk? 

Maar dan zonder spin, met een blijk van Redelijkheid, Reflectie, Nuance. 

En zou het helpen? Een pleidooi voor een beschaafder politiek debat?

Wie neemt het voortouw? 

Een cri de coeur van een medemens. Ethisch liberalisme

"You really think it’s air you’re breathing now?" - Morpheus in 'The Matrix'

Subnavigatie
Artikelnavigatie