'Open de poorten, ik snak naar lucht!'

Het is slim gekozen de discussie over politieke samenwerking met de PVV niet met politieke zwaargewichten op intellectueel niveau te voeren. Daarmee is elke bovenemotionele reflectie kansloos en kan de beslissing tot samenwerking worden overgelaten aan de regeermacht van ‘de eigen dynamiek’, die enkel reflectie op subintellectueel niveau toestaat. Wij noemen dat 'het democratisch proces'. De rest is geschiedenis. De overslaande stemmige lofuiting van Camiel Eurlings en triomfantelijke exclamatie van Maxim Verhagen: ‘een feest van de democratie’. Chapeau voor de paar duizend CDA leden die op deze wijze de toekomst van een land mogen bepalen.

Men zou kunnen gaan twijfelen aan zelfreinigend vermogen van democratische beginselen.

Met de overwinning van de rechts-conservatieve vleugel zijn CDA en VVD thans onderhorige satellietpartijen van de PVV. Voor Wilders het toneel, Rutte en Verhagen het pluche, als, onder het gesternte agree to disagreefellow travellers rondom volgens sommigen abject gedachtegoed. Prospectief gezien is het niet ondenkbaar dat dit kabinet de laatste zal zijn en porte d'entrée voor premier Wilders. Het verkaart de drainage van de top van de regeringspartijen richting Kabinet, voor de fracties resteert tweede garnituur, ingegeven door het besef dat Wilders, wanneer hij het opportuun acht, elk moment het licht uit kan doen. Anders gezegd: dit Kabinet duurt zolang Maurice de Hond dat wil. Rutte kan dan in ieder geval proosten de eerste liberale premier sinds 1917 te zijn geweest. Anderen gaan de geschiedenisboeken in als minister. Ook niet verkeerd.

 De Cilicische sofist Alexander van Seleucia wordt met geschenken overladen nadat hij zijn Atheense collega en held Herodes eert voor zijn retorische vaardigheden. Zelf heeft hij een gloedvol betoog gehouden over de noodzaak van de terugkeer van de Scythen naar hun nomadische levenswijze, aldus de stad die hen ziek maakt te verlaten, om te eindigen met de beroemde woorden: ‘Open de poorten, ik snak naar lucht!’ Bij de sofistiek gaat het niet om kennis, waarheid of een principiële benadering, maar om overtuigingskracht. Bleeker mag voor zijn overtuigend optreden in de media het geschenk van het staatssecretariaatschap incasseren om na gedane arbeid de stad te verlaten en tevreden terug te keren naar zijn Pony’s. Of hij Nederland bij het aantreden van premier Wilders een dienst heeft bewezen valt te betwijfelen.

Ethisch liberalisme

"You really think it’s air you’re breathing now?" - Morpheus in 'The Matrix'

Artikelnavigatie