Zweven en de noodzaak tot reflectie

In tegenstelling tot 'unieke' kiezers, die om wat voor reden dan ook reeds lang van te voren weten welke partij de voorkeur verdient, wacht het merendeel van het electoraat tegenwoordig tot de laatste verkiezingsdag. Misschien bent u zo'n zwevende kiezer. Toch iets om trots op te zijn niet waar? Immers u behoort dan tot de reflexieve groep van wikkende en wegende mensen, die alles tot in de puntjes van voren tot achter bekijkt en beluistert. U beantwoordt graag aan het democratische ideaal een goed opgeleide burger te zijn, uitstekend in staat om, competent op grond van aangeboden informatie, in vrijheid uw politieke keuze te maken. Waarvan acte. Om te zweven heeft u iets nodig dat lichter is dan lucht. Wat is van gewicht dat u weer doet landen? De beste politieke debater, de meest mediagenieke persoonlijkheid, iemand die doet voorkomen korte metten te kunnen maken met stroperigheid of misschien degene die uw onbewuste drijfveren het best kan verwoorden. Verkiezingsprogramma's zijn immers complexe, droge materie, in coalitieland vermangeld tot een regeerakkoord.

De mediacratisering van de politieke keuze heeft geleid tot een feudalisering van de ideologische inhoud. Het gevolg is de proliferatie van de zwevende kiezer. Het voorkomen van de politicus is in dit verband essentieel. Reflectie verschraalt tot de constatering wie het meest betrouwbaar overkomt, het minste knippert, het intelligentste oogt. Politieke keuzebepaling op basis van deze overwegingen is te vermijden. Immers het gaat uiteindelijk niet om de schijn van betrouwbaarheid, maar welke combinatie van ideeën achter het politiek mediaspektakel vooruitgang van een land het beste bevorderen. 

Mogelijk behoort u tot de weinigen die verkiezingsprogramma's doorneemt. Achtergronden van politieke stromingen zijn echter helder verwoord in Will Kymlyca's Contemporary Political Philosophy. Misschien is het interessant om te weten wat uw eigen politieke ideeën zijn, los van de waan van dag, de oneliners van Geert, de vlotte babbel van Mark, spraakwaterval Jan-Peter of de zichtbare ergernissen van Job. Wat is liberalisme eigenlijk los van gemeenplaatsen als vrijheid en 'eigen verantwoordelijkheid'? En wat zijn de verschillen met het communitarisme van 'normen en waarden'? Politieke filosofie is helemaal niet zo ingewikkeld. Geen kost voor de achter-namiddag, maar geeft wel inzicht in achtergronden van het politieke bedrijf. Het versterkt uw reflexieve capaciteiten en een probaat middel tegen zweven. Of het moet zo zijn dat u het wel best vindt dat politiek niet meer is dan een vorm van amusement.

Ethisch liberalisme

"You really think it’s air you’re breathing now?" - Morpheus in 'The Matrix'

Artikelnavigatie